Nadaje odpowiednią konsystencję kosmetykowi. Substancja filmotwórcza, która wpływa na własności sensoryczne, czyli aby produkt był jak najlepszy w doznaniach użycia przez konsumenta. Zagęszcza kosmetyk.

literatura