Alkohole to związki organiczne, które jeden atom wodoru wymieniony jest na grupę OH(grupę wodorotlenową).Najprostszy stosowany w kosmetyce to alkohol etylowy (etanol) ma działanie bakteriobójcze, oraz alkohole tłuszczowe zawierające długie (kilkanaście lub więcej atomów C) łańcuchy tłuszczowe. Alkohole tłuszczowe są podstawowymi emulgatorami.
Alkohole to związki organiczne, które jeden atom wodoru wymieniony jest na grupę OH(grupę wodorotlenową).Najprostszy stosowany w kosmetyce to alkohol etylowy (etanol) ma działanie bakteriobójcze, oraz alkohole tłuszczowe zawierające długie (kilkanaście lub więcej atomów C) łańcuchy tłuszczowe. Alkohole tłuszczowe są podstawowymi emulgatorami.

literatura