Nieodwracalna niestabilność emulsji powstająca w wyniku połączenia się cząsteczek fazy rozproszonej w duże aglomeraty.

literatura