2-amino-2-(hydroksymetylo)-1,3-propanodiol

substancja, która jest regulatorem pH,  wykorzystywana do produktów kosmetycznych i preparatów higieny osobistej.

literatura