Trójetanoloamina

substancja, która jest regulatorem pH stosowany do produktów kosmetycznych i preparatów higieny osobistej. Ja osobiście unikam tego surowca w kosmetyku.

Opinia eksperta (dr inż. Magdalena Sikora - Adiunkt w Instytucie Surowców Naturalnych i Kosmetyków na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, współautorka wielu artykułów w czasopismach zagranicznych oraz kilkudziesięciu patentów i zgłoszeń patentowych, w tym także z zakresu surowców i preparatów kosmetycznych; Członek rady programowej „Świata Przemysłu Kosmetycznego” oraz recenzent „Polish Journal of Cosmetology”): Triethanolamine (TEA),  Diethanoloamine (DEA),  Monoethanoloamine (MEA). Aminy, jak również ich pochodne dopuszczone są do stosowania w kosmetykach z tzw.  ograniczeniami (załącznik III poz. 61). Wykorzystywane są one, jako regulatory pH preparatów kosmetycznych, w tym składniki produktów  do farbowania włosów. Panel ekspertów CIR stwierdził, ze komponenty te, pod warunkiem zachowania odpowiednich wymogów  są bezpieczne. I tak np. TEA może być stosowna w produktach pozostających na skórze w maksymalnym stężeniu 2.5%. Wykorzystywane w kosmetykach aminy muszą mieć określoną  czystość, nie niższą niż 99%.  Nie mogą być one wykorzystywane, szczególnie TEA i DEA, w produktach zawierających składniki mogące  tworzyć nitrozoaminy, w tym związki, które mogą  działać, jako czynniki  nitrozujące  np. 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol czy, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioksan), lub jeśli są one zanieczyszczone czynnikami nitrozującymi, np. azotynem sodu. Fiume M. at all, International Journal of Toxicology, 32 (Supplement I), 595, 2013.

Opinia eksperta ( dr inż. Marta Pawłowska- Safety Assessor, doktor nauk chemicznych; specjalista w dziedzinie zastosowania nanomateriałów w produktach kosmetycznych i farmaceutycznych, absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Chemicznego i Studiów Podyplomowych PW Chemii Kosmetycznej): Triethanolamine, Ethanoloamine, Monoamine; p-fenylenodiamina (p-Phenylenediamine) (działanie kancerogenne). Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów. Może wywołać silne reakcji alergiczne. W dwóch badaniach mieszaniny p-fenylenodiaminy i nadtlenku wodoru lub p-fenylenodiaminy z rezorcynolem i nadtlenkiem wodoru testowano miejscowo na skórze, jak również przez wstrzyknięcie podskórne (szczury). W obu badaniach nastąpił statystycznie istotny wzrost guza gruczołu sutkowego zarówno po podaniu miejscowym, jak i po wstrzyknięciu podskórnym.P-fenylenodiamina wraz z nadtlenkiem wodoru mogą być rakotwórcze. Jednak istnieje wiele publikacji nie zgadzających się z tą opinią. Nie polecam

Opinia eksperta (Marta Majszyk-Świątek - Safety Assessor, Kosmetolog, Technolog w firmie kosmetycznej oraz doktorantka): Surowiec ten zgodnie z rozporządzeniem nr 1223/2009 może być stosowany w stężeniu do 2,5 %. Jednak ma sporo zastrzeżeń. Nie można używać do z systemami nitrującymi. Minimalna czystość surowca to 99%, którą musi zagwarantować producent. Komponent musi być przechowywany w specjalnych pojemnikach niezawierających azotynów. Surowiec ten jest powszechnie używany w technologii ze względu na kompatybilność z masami i skuteczne działanie przy naprawdę niewielkiej ilości. Zazwyczaj używa się jej od 0,01 do 0,1% na 100%, aby odpowiednio wyregulować pH.

literatura