Alkohol trójdecylowy oksyetylenowany 9 molami tlenku etylenu

emulgator - łączy składniki fazy tłuszczowej i wodnej emulsji w jednolitą masę (emulsją może być krem, mleczko, balsam)

literatura