Alkohol tridecylowy oksyetylenowany 6 molami tlenku etylenuśrodek powierzchniowo czynny - emulgator - łączy składniki fazy tłuszczowej i wodnej w jednolitą masę (emulsją może być krem, mleczko, balsam)

literatura