Wosk syntetyczny

Jest to substancja antystatyczna, wiążąca, zmiękczająca, stabilizująca emulsję i regulująca lepkość

literatura