Alkolhol stearylowy oksyetylenowany 25 molami tlenku etylenu

substancja emulgująca i oczyszczajaca. Środek powierzchniowo czynny.

literatura