Alkolhol stearylowy oksyetylenowany 21 molami tlenku etylenu

substancja emulgująca i oczyszczająca. Środek powierzchniowo czynny.

literatura