Skwalennawilża poprzez ograniczenie TEWL (transepidermalna utrata wody)

literatura