Srodek powierzchniowo czynny/ emulgująca/oczyszczająca

literatura