Sól sodowa siarczanu oksyetylenowanego alkoholu laurylowego

jest to anionowy środek powierzchniowo czynny, który ma właściwości myjące i pieniące. Środek powierzchniowo czynny dzięki któremu dwie mieszaniny niemieszające się ze sobą (olej i woda) łącza się w całość. W internecie mówią że Sodium Laureth Sulfate ma dziłałanie rakotwórcze - TO NIE PRAWDA. W publikacjach naukowych i dla Komisji Europejskiej ani instytucji ds. ochrony zdrowia, w tym Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) Sodium Laureth Sulfate są nietoksyczne. Nie powoduje działania rakotwórczego. Sodium Lauryl Sulfate (SLS) ma działanie drażniące skórę i oczy ale w wysokich stężeniach i przy długotrwałym kontakcie ze skórą.

Opinia eksperta ( dr inż. Marta Pawłowska- Safety Assessor, doktor nauk chemicznych; specjalista w dziedzinie zastosowania nanomateriałów w produktach kosmetycznych i farmaceutycznych, absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Chemicznego i Studiów Podyplomowych PW Chemii Kosmetycznej): Nie powoduje działania rakotwórczego.

Opinia eksperta (Marta Majszyk-Świątek - Safety Assessor, Kosmetolog, Technolog w firmie kosmetycznej oraz doktorantka): Surowce pod hasłem SLS lub SLES a także wszystkie jego pochodne, nie mają żadnych ograniczeń w Rozporządzeniu 1223/2009. Przez lata zostały bardzo dokładnie przebadane, a ich profil toksykologiczny jest bardzo dokładnie wykonany. Nie stanowią zagrożenia do stosowania, szczególnie, że w kosmetykach praktycznie nie występują jako pojedynczy surfaktant zawarty w produkcie gotowym. Ich domniemane niebezpieczeństwo, nie zostało potwierdzone w żadnych badaniach. Produkty spłukiwalne z tymi komponentami są bezpieczne. Pojawienie się alergii wiąże się z indywidualnymi uwarunkowaniami danego organizmu. Pamiętajmy że substancje slesowe, jako jedne z niewielu bardzo dobrze się pienią i dokładnie usuwają zanieczyszczenia. Jest to surowiec bezpieczny, gdyż technologicznie, nigdy nie jest używany pojedynczo, a zawsze z jakimś związkiem amfoterycznym

literatura