Wodorotlenek sodu

substancje stała o właściwościach higroskopijnych (tzn. łatwo wchłania wilgoć). To stężenie ma znaczenie. Roztwory o dużym stężeniu są silnie żrące i mogą powodować trudne do wyleczenia oparzenia, rany. Może być stosowany do zmiękczania wody ( przy rozpuszczaniu w wodzie wydziela się dużo ciepła), przy przedawkowaniu tego związku woda ma odczyn alkaliczny i może drażnić skórę dlatego przed użyciem takiej wody należy sprawdzić pH roztworu. Wodorotlenek sodu stosowany jest do produkcji mydeł twardych oraz innych syntetycznych środków piorących. Stosowany jest jako związek alkalizujący kosmetyki w emulsjach – jako emulgator. R-COOH + NaOH – R-COONa + H2O.  Wodorotlenek sodu, który jest wymieniony w składzie mydeł  nie oznacza, że w takiej formie występuje w kostce mydlanej. Wodorotlenek sodu w całości przereagował z kwasami tłuszczowymi olejów roślinnych a produktami tego są sole kwasów tłuszczowych, więc po wodorotlenku sodu nie ma już śladu. Producent wykonując etykietę składników ma dwie opcje do wyboru: albo podać formę zmydloną składników produktu albo po prostu podaje bez formy zmydlonej uwzględniając wodorotlenek sodu w składzie. Jedna i druga forma jest prawidłowa. W składzie mydeł nie ma wodorotlenku sodu chyba, że robi to niedoświadczony mydlarz i źle przeliczy składniki, które nie przereagują całkowicie :)

literatura