Wodorotlenek sodu

substancje stała o właściwościach higroskopijnych (tzn. łatwo wchłania wilgoć). To stężenie ma znaczenie. Roztwory o dużym stężeniu są silnie żrące i mogą powodować trudne do wyleczenia oparzenia, rany. Może być stosowany do zmiękczania wody ( przy rozpuszczaniu w wodzie wydziela się dużo ciepła), przy przedawkowaniu tego związku woda ma odczyn alkaliczny i może drażnić skórę dlatego przed użyciem takiej wody należy sprawdzić pH roztworu. Stosowany jest do produkcji mydeł twardych oraz innych syntetycznych środków piorących. Stosowany jest jako związek alkalizujący kosmetyki w emulsjach – jako emulgator. R-COOH + NaOH – R-COONa + H2O.

literatura