Substancja myjąca,  środek powierzchniowo czynny (SPC).

literatura