Jest to substancja myjąca, środek powierzchniowo czynny

literatura