Cytrynian sodu

jest substancją buforującą i chelatującą.

literatura