Benzoesan sodu

konserwant działa na zahamowanie rozwoju mikroorganizmów w kosmetyku. Stosuje się w przemyśle spożywczym. Jeden z bezpieczniejszych konserwantów. Dzięki czemu zapewnia mu również określoną stabilność mikrobiologiczną. Związek ten utrzymuje wyrób kosmetyczny w stanie pozbawionym zanieczyszczeń, nie tylko podczas ich wytwarzania i pakowania, ale również podczas całego okresu ich stosowania.

Opinia eksperta (dr inż. Magdalena Sikora - Adiunkt w Instytucie Surowców Naturalnych i Kosmetyków na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, współautorka wielu artykułów w czasopismach zagranicznych oraz kilkudziesięciu patentów i zgłoszeń patentowych, w tym także z zakresu surowców i preparatów kosmetycznych; Członek rady programowej „Świata Przemysłu Kosmetycznego” oraz recenzent „Polish Journal of Cosmetology”): związek z listy konserwantów  (Annex V) dopuszczony do stosowania w  produktach  spłukiwanych, z wyjątkiem kosmetyków  kontaktujących się jamą ustną, w stężeniu 2.5%. W kosmetykach do pielęgnacji  jamy ustnej jego dopuszczalna ilość wynosi  1.7%, w pozostałych produktach  0.5%. We wszystkich przypadkach maksymalne  stężenie jest przeliczane  na kwas benzoesowy. Konserwant dopuszczony do stosowania w kosmetykach naturalnych, certyfikowanych.

literatura