Jest produktem fermentacji Saccharomyces w obecności jonów miedzi. Odżywiająca skórę

literatura