Mleczan potasu

jest to substancja przeciwdrobnoustrojowa.

literatura