Polioksyetylenowane 20 molami tlenku etylenu estry tłuszczowe sorbitanu

substancja emulgująca (środek powierzchniowo czynnny) ułatwia połączenie się dwóch niemieszających się ze sobą cieczy (wodnej i olejowej) tworząc emulsję (np krem).

literatura