jest to substancja błonotwórcza oraz regulująca lepkość

literatura