Diester kwasu polihydroksystearynowego i poliglicerolu

substancja dżywiająca skórę i emulgująca - wspomaga tworzenie jednorodnych mieszanin niemieszających się cieczy, zmieniając napięcie międzyfazowe.

literatura