Polietylen

substancja antystatyczna, stabilizująca emulsję, błonotwórcza, regulujaca lepkość.

literatura