Jest to środek zmiękczający, okluzyjny, błonotwórczy i wiążący

literatura