Poliakrylamid

jest to substancja zagęszczająca, konsystencjotwórcza, stabilizator emulsji, który tworzy na powierzchni skóry, włosów, paznokci stabilny, ochronny film. Mogą występować szczątkowe ilości akrylamidu. Maksymalna dopuszczalna ilość  akrykloamidu wynikająca z obecności poliakrylamidu  w produktach pozostających na skórze nie może przekroczyć 0,1 mg/ kg, zaś w innych kosmetykach  0,5 mg /kg.

Opinia eksperta (dr inż. Magdalena Sikora - Adiunkt w Instytucie Surowców Naturalnych i Kosmetyków na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, współautorka wielu artykułów w czasopismach zagranicznych oraz kilkudziesięciu patentów i zgłoszeń patentowych, w tym także z zakresu surowców i preparatów kosmetycznych; Członek rady programowej „Świata Przemysłu Kosmetycznego” oraz recenzent „Polish Journal of Cosmetology”): Syntetyczny związek otrzymywany w wyniku polimeryzacji akrylamidu. Składnik zagęszczający, konsystencjotwórczy, stabilizator emulsji, który tworzy na powierzchni skóry, włosów, paznokci stabilny,  ochronny film. W produktach do pielęgnacji włosów działa kondycjonująco, ułatwia rozczesywanie, zapobiega elektryzowaniu się. W postaci zgranulowanej wykorzystywany, jako materiał ścierny w peelingach. Surowiec bezpieczny pod warunkiem określonej czystości. Maksymalna dopuszczalna pozostałość akrykloamidu wynikająca z obecności poliakrylamidu  w produktach pozostających na skórze nie może przekroczyć 0,1 mg/ kg, zaś w innych kosmetykach  0,5 mg /kg.

literatura