Kopolimer blokowy tlenku etylenu i tlenku propylenu

jest to substacja emulgująca, środek powierzchniowo czynny.

literatura