Ensulizole

filtr UV - środek pochłaniającypromienie UV.

literatura