Fenylotrimetikon

jest to substancja zmiękczająca i antystatyczna.

literatura