mieszanina konserwantów - działa na zahamowanie rozwoju mikroorganizmów w kosmetyku. Dzięki czemu zapewnia mu również określoną stabilność mikrobiologiczną. Związek ten utrzymuje wyrób kosmetyczny w stanie pozbawionym zanieczyszczeń, nie tylko podczas ich wytwarzania i pakowania, ale również podczas całego okresu ich stosowania.

Opinia eksperta ( dr inż. Marta Pawłowska- Safety Assessor, doktor nauk chemicznych; specjalista w dziedzinie zastosowania nanomateriałów w produktach kosmetycznych i farmaceutycznych, absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Chemicznego i Studiów Podyplomowych PW Chemii Kosmetycznej): Parabeny (- z punktu widzenia chemika są to estry kwasu p­hydroksybenzoesowego, wśród których wyróżnia się parabeny o różnych grupach alkilowych - metyloparabeny, etyloparabeny, propyloparabeny, butyloparabeny. Od dłuższego czasu w internecie pojawiają się nieprzychulne opinie o tym popularnych konserwantach stosowanych w produktach kosmetycznych. Parabeny są praktycznie nie drażniące i nie uczulają w populacji ludzi o normalnej skórze (oprócz Butylparaben- jest to substancja drażniąca skórę). Jednak podejrzewa się, że są potencjalnymi substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną, informacje te nie zostały potwierdzone, należy również pamiętać, że absorbcja dermalna tej grupy konserwantów jeżeli występuje to w niewielkim stopniu. Ze względu na swoje bardzo dobre właściwości ograniczające rozwój mikroorganizmów i szerokie spektrum działania wykorzystywane są również w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

literatura