Jest to substancja, która ma działanie natłuszczajace, po nałożeniu na skórę, tworzy film olkuzyjny ("opatrunek"), który zapobiega ucieczce wody ze skóry (działanie wtórnie nawilżające), działa jedynie powierzchniowo, substancja ropopochodna. WAŻNE -nie powoduje powstawania zaskórników.WAŻNE!  Firmy kosmetyczne używając ten surowiec do kosmetyków muszą znać cały proces rafinowania i muszą udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza -dlatego jest bezpieczna.


Opinia eksperta (Marta Majszyk-Świątek - Safety Assessor, Kosmetolog, Technolog w firmie kosmetycznej oraz doktorantka): Wazelina, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia jest zabroniona do stosowania. Wyjątek stanowi substancja, dla której znany jest cały proces rafinowania i producent może pisemnie udowodnić, że substancja nie jest rakotwórcza. Za bezpieczeństwo surowca odpowiada jego producent. Wazelina jest bardzo mocnym środkiem okluzyjnym. Praktycznie nie przepuszcza wody, przez co używana jest głównie w maściach i kosmetykach „bezwodnych”. Nie stanowi zagrożenia pod względem uczuleń, gdyż tak jak wyżej wspomniano, do produkcji może być dostarczana tylko przebadana wersja.  Wazelina sama w sobie jest bardzo dobrym nośnikiem substancji aktywnych, które potrzebują bazy olejowej.

literatura