Zmiękczająca/emulgująca/środek powierzchniowo czynny

literatura