Monogliceryd kwasów tłuszczowych z oleju kokosowego oksyetylenowany 7 molami tlenku etylenu

jest to niejonowy środek powierzchniowo czynny SPC, emulgator o/w. Zagęszcza oraz poprawia z anionowymi spc stabilność piany.

literatura