Uwodorniony olej rycynowy oksyetylenowany 60 molami tlenku etylenujest to niejonowy środek powierzchniowo czynny (SPC) zwanym EMULGATOREM i każdy emulgator zbudowany jest z części, która lubi olej (hydrofobowa) i części która lubi wodę (hydrofilowa). Emulgatory są substancjami ułatwiającymi połączenie się dwóch lub więcej niemieszających się ze sobą cieczy w układ rozproszony zwany emulsją. Poprawia jakość piany oraz zagęszcza.

literatura