Glicerydy mieszaniny kwasów kaprylowego i kaprynowego oksyetylenowane 6 molami tlenku etylenu

jest to niejonowy środek powierzchniowo czynny (SPC) zwanym EMULGATOREM i każdy emulgator zbudowany jest z części, która lubi olej (hydrofobowa) i części która lubi wodę (hydrofilowa). Emulgatory są substancjami ułatwiającymi połączenie się dwóch lub więcej niemieszających się ze sobą cieczy w układ rozproszony zwany emulsją. Poprawia stabilność i jakość piany, dodatkowo zagęszca.

literatura