Olej rycynowy oksyetylenowany 35 molami tlenku etylenu

susbstancja emulgująca - wspomaga tworzenie jednorodnych mieszanin niemieszających się cieczy, zmieniając napięcie międzyfazowe. Środek powierzchniowo czynny.

literatura