Dipolihydroksystearynian glikolu polietylenowego

substancja emulgująca - wspomaga tworzenie jednorodnych mieszanin niemieszających się cieczy, zmieniając napięcie międzyfazowe.

literatura