Kwas stearynowy oksyetylenowany 20 molami tlenku etylenu

substancja emulgująca, utrzymująca wilgoć, środek powierzchniowo czynny.

literatura