Kwas stearynowy oksyetylenowany 100 molami tlenku etylenu

jest to niejonowy środek powierzchniowo czynny (SPC) zwanym EMULGATOREM. Każdy emulgator zbudowany jest z części, która lubi olej (hydrofobowa) i części która lubi wodę (hydrofilowa). Emulgatory są substancjami ułatwiającymi połączenie się dwóch lub więcej niemieszających się ze sobą cieczy w układ rozproszony zwany emulsją. Poprawia jakość piany.

Opinia eksperta (dr inż. Magdalena Sikora - Adiunkt w Instytucie Surowców Naturalnych i Kosmetyków na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, współautorka wielu artykułów w czasopismach zagranicznych oraz kilkudziesięciu patentów i zgłoszeń patentowych, w tym także z zakresu surowców i preparatów kosmetycznych; Członek rady programowej „Świata Przemysłu Kosmetycznego” oraz recenzent „Polish Journal of Cosmetology”): Składniki etoksylowane. Do grupy tej zaliczamy produkty etoksylowania, lub propoksylowania m in.  kwasów tłuszczowych, alkoholi tłuszczowych, amin, amidów. Surowce te otrzymywane są w wyniku działania na związki macierzyste tlenkiem etylenu lub tlenkiem propylenu. Odpowiedni dobór surowców wyjściowych i warunków prowadzenia syntezy pozwala na uzyskanie składników kosmetycznych o szerokim spektrum działania. Uzyskane komponenty nie tylko różnią się konsystencją, od płynnej do woskowej, ale także wykazują różne powinowactwo do fazy olejowej i wodnej, co w znaczący sposób poszerza możliwości ich wykorzystania. Związki etoksylowane są szeroko stosowane w produktach kosmetycznych, m in. jako emulgatory, środki myjące, solubilizatory (związki ułatwiające wprowadzenie do kosmetyków na bazie wody substancji normalnie w nich nierozpuszczalnych, hydrofobowych np. zapachów), czy związki zwilżające. Komponenty te zwiększają stabilność produktów emulsyjnych zapobiegają ich koalescencji i kremowaniu. Zapewniają wyrobom nieprzezroczystość, gładkość, właściwości zmiękczające. Wykazują one także inne pożądane cechy, dzięki którym znajdują zastosowanie w różnego rodzaju preparatach. Można tu wymienić działanie nawilżające, natłuszczające, stabilizujące w stosunku do innych składników receptur kosmetycznych. Niektóre z nich wykorzystywane są jako środki regulujące konsystencję preparatu, ułatwiające jego dozowanie, a w przypadku kosmetyków pielęgnacyjnych ich rozprowadzanie. W składach kosmetyków można je znaleźć pod różnymi nazwami INCI. Można tu wymienić m in. komponenty zawierające przedrostki PEG lub PPG, końcówkę – eth np. Triceth, Oleth, Laureth, czy nazwę Polisorbate. Problem ze stosowaniem w kosmetykach związków etoksylowanych, nie dotyczy produktów końcowych, ale ewentualnego zanieczyszczenia pozostałością, użytego do ich syntezy, tlenku etylenu i tworzonego z niego 1,4 dioksanu. Ostatni z wymienionych związków jest czynnikiem rakotwórczym, którego obecność jest   zakazana w tego typu wyrobach. Generalnie zatem w przypadku składników zaliczanych do tego segmentu, ważna jest czystość surowców, gwarantująca bezpieczeństwo ich stosowania. W 2015 przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa surowców etoksylowanych potwierdzającą ich nieznaczne zanieczyszczenie dioksanem (do 10 ppm), które nie stanowi jednak ryzyka dla zdrowia konsumentów. Biorąc zatem pod uwagę fakt, iż rzeczywisty poziom tego związku w produktach rynkowych jest wielokrotnie niższy, można uznać, że kosmetyki zawierające PEG-i są bezpieczne. W większości przypadków bezpieczeństwo ich stosowania zostało jednoznacznie potwierdzone przez ekspertów CIR (Cosmetic Ingredient Review). I tak np. PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, czy Polisorbate 20 są rekomendowane, jako całkowicie bezpieczne składniki kosmetyków, nawet jeżeli są stosowane. w stężeniu 100%. (Safety Assessment of Polysorbates as Used in Cosmetics   Status: Final Amended Report Release Date: July 10, 2015 Panel Meeting Date). Polecam.

Opinia eksperta ( dr inż. Marta Pawłowska- Safety Assessor, doktor nauk chemicznych; specjalista w dziedzinie zastosowania nanomateriałów w produktach kosmetycznych i farmaceutycznych, absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Chemicznego i Studiów Podyplomowych PW Chemii Kosmetycznej): W produktach kosmetycznych pełnią funkcję środków powierzchniowo czynnych, kondycjonujących skórę i jako emulgatory. Eter alkilowy PEG-PPG jest produktem reakcji alkoholu alkilowego z tlenkiem etylenu /propylenu (tworzące odpowiednio powtórzenia glikolu polietylenowego (PEG) i glikolu polipropylenowego (PPG) ). Część z tych środków ma udowodnione działanie podrażniające i alergizujące skórę. Umożliwiają rozproszenie w układach wodnych substancji nierozpuszczalnych, im większa zawartość grup oksyetylenowych wym większe powinowactwo substancji do wody. Mogą wbudowywać się struktury cementu międzykomórkowego, co może być przyczyną jego ekstrakcji czy wymywania co w konsekwencji powoduje wysuszenie skóry. (Safety Assessment of Alkyl PEG-PPG Ethers as Used in Cosme, 2013; International Journal of Toxicology, 2016, Vol. 35(Supplement 1) ). Polecam: PEG-40 hydrogenated castor oil


literatura