Papaina

jest to enzym z podklasy proteaz otrzymywany z mleczka zielonych owoców i liści melonowca właściwego.
Jest to substancja podobna do ludzkiej pepsyny. Uczestniczy w rozkładzie białek. Łańcuch papainy zbudowany jest z 212 reszt aminokwasowych, stabilizowany jest 4 mostkami dwusiarczkowymi (-S-S-) i tworzy dwie domeny podobnie jak insulina. Do osiągnięcia pełni aktywności enzymatycznej papaina musi mieć wolną grupę -SH i lekko kwaśne środowisko. Jest składnikiem  produktów kosmetycznych (peelingi chemiczne).

żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Papaina

literatura