Oktokrylen

jest to filtr UV i środek pochłaniający promienie UV. Związek z listy środków promieniochronnych   (Annex VI) dopuszczony do stosowania w kosmetykach w maksymalnym stężeniu 10 % (w przeliczeniu na kwas ).

literatura