Jest to substancja zmiękczająca, stabilizująca emulsję, regulująca lepkoś, odżywiająca skórę i zwiększająca pienienie

literatura