Metylpropanediolglikol jest rozpuszczalnikiem wielu substancji dodawanych do kosmetyku

literatura