Seskwistearynian metyloglukozy

jest to substancja zmiękczająca i odżywiająca skórę. Dodatkowo pełni funkcję środka powierzchniowo czynnego (SPC) zwanego EMULGATOREM. Każdy emulgator zbudowany jest z części, która lubi olej (hydrofobowa) i części która lubi wodę (hydrofilowa). Emulgatory są substancjami ułatwiającymi połączenie się dwóch lub więcej niemieszających się ze sobą cieczy w układ rozproszony zwany emulsją. Dodatkowo substancja ta zapobiega wysychaniu kosmetyku przy ujściu z pojemnika dozującego

literatura