Alkohol laurylowy oksyetylenowany 3 molami tlenku etylenu

substancja emulgująca, środek powierzchniowo czynny.

literatura