Alkohol laurylowy oksyetylenowany 10 molami tlenku etylenu

substancja emulgująca, środek powierzchniowo czynny.

literatura