Mieszanina alkoholi lanolinowych

to substancja zmiękczająca, emulgująca i regulująca lepkość emulscji.

literatura