To substancja przeciwpieniąca i regulująca lepkość. Dodatkowo rozpuszczalnik.

Opinia eksperta ( dr inż. Marta Pawłowska- Safety Assessor, doktor nauk chemicznych; specjalista w dziedzinie zastosowania nanomateriałów w produktach kosmetycznych i farmaceutycznych, absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Chemicznego i Studiów Podyplomowych PW Chemii Kosmetycznej): Izopropanol – Isopropanol, Isopropyl Alcohol. Alkohol izopropylowy jest węglowodorem alifatycznego alkoholu. Stosuje się go w płynach do ciała, balsamach do rąk, płynach po goleniu, kosmetykach i środkach farmaceutycznych głownie jako rozpuszczalnik. Alkohol izopropylowy działa drażniąco na oczy i skórę, wchłania się przez nieuszkodzoną skórę przy długotrwałej ekspozycji, jest też promotorem przenikania. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Toksyczne działanie obejmuje depresję ośrodkowego układu nerwowego, wątrobę, nerki, depresję sercowo-naczyniową i uszkodzenie mózgu. Może powodować senność, ataksję, osłupienie, śpiączkę i depresję oddechową, podrażnienie błon śluzowych i oczu, zapalenie żołądka, krwotok z żołądka, wymioty, zapalenie trzustki, zimną wilgotną skórę, hipotermię, zwężenie źrenic, tachykardię, powolne i głośne oddychanie. Celowe spożycie w celu uzyskania efektu alkoholowego lub w próbach samobójczych. [World Health Organization/International Programme on Chemical Safety; Poisons Information Monograph 290 Isopropyl alcohol pp.1-36 (1990)]

literatura