Jest to substancja odżywiającą skórę oraz substancja błonotwórcza

literatura