Niejonowy środek powierzchniowo czynny, który jest również stosowany jako stabilizator emulsji. Kopolimer pochodzący z Chicory Inulin; jest to węglowodan naturalnie występujący w warzywach, owocach i zbożu.

literatura